Regulamin

 

 

Art.1

ART TALENT FAIR
Nagroda Art Talent Fair jest zarządzana we wszystkich jej częściach przez Moho - Art Services.


Art.2
DO KOGO SKIEROWANA JEST TA NAGRODA?
Nagroda skierowana jest do profesjonalnych artystów i amatorów, grafików, malarzy, fotografów itp. z całego świata.


Art.3
CEL I TEMAT NAGRODY
Nagroda ma na celu promocję uczestniczących w niej artystów, dając im możliwość skutecznego zaangażowania się w rynek sztuki. Artyści mogą osobiście zinterpretować nagrodę poprzez własną wrażliwość. Temat jest otwarty.


Art.4
NAGRODY
Nagroda przewiduje wybór 10 finałowych prac.
Wyłonionych 10 artystów zaprezentuje swoje prace na stoisku GALERII MOHO podczas najbliższych Targów Sztuki zaplanowanych przez galerię.
Oprócz wystawy galeria wyłoni zwycięzcę spośród 10 finalistów, który na stałe zostanie wpisany do grona reprezentowanych przez nią artystów


Art.5
RODZAJE PRAC
Następujące rodzaje prac są akceptowane:

Malarstwo
Fotografia
Rzeźba
Mix Media
Sztuka cyfrowa (Digital Art)
Wideo
Grafika
Inne

UWAGI
Rozmiar zgłoszonych prac nie może przekraczać 3 x 3 metry.

Art.6
SPOSÓB I TERMIN UCZESTNICTWA
Termin zapisów: 12 września 2024

Płatności można dokonać kartą kredytową/debetową, PayPal lub przelewem bankowym. Szczegóły dotyczące uiszczenia opłaty znajdują się w formularzu rejestracyjnym.
Opłaty za uczestnictwo należy uiścić przed ostatecznymi selekcjami. Opłaty za uczestnictwo nie podlegają zwrotowi, nawet w przypadku nie zakwalifikowania się.
Aby wziąć udział, wystarczy wypełnić formularz rejestracyjny, który jest dostępny na stronie głównej lub tutaj:
APLIKUJ TERAZ


Art.7
WYBORY I WYSTAWA
Dziesięć prac zostanie wyselekcjonowanych na podstawie niekwestionowanej oceny zarządu Art Talent Fair.
Za wysyłkę, odbiór i ewentualne ubezpieczenie prac na czas trwania targów odpowiadają artyści. Art Talent Fair i MOHO – serwisy artystyczne, które zarządzają konkursem, nie ponoszą odpowiedzialności za uszkodzenia, kradzież lub zaginięcie prac. Prace wybranych artystów będą musiały zostać wysłane do biura Art Talent Fair. Szczegóły i czas wysyłki zostaną przekazane bezpośrednio wybranym artystom po zakończeniu procesu selekcji. Wszystkie prace, które nie zostaną odebrane przez artystów w ciągu 6 miesięcy od zakończenia wystawy finałowej, nie podlegają już wycofaniu ani reklamacji.

 

Art.8
KOMUNIKACJA
Art Talent Fair skontaktuje się bezpośrednio ze zwycięskimi artystami w celu uzgodnienia wszelkich stosownych ustaleń po zakończeniu selekcji.
Powiadomienie wybranych artystów: 1 października 2024


Art.9
POLITYKA PRYWATNOŚCI
Rejestrując się artyści wyrażają zgodę na niniejszą umową i akceptują wszystkie jej części. Artyści upoważniają Art Talent Fair do przetwarzania danych osobowych artysty zgodnie z prawem. Dane osobowe i przesłane zdjęcia zostaną wykorzystane zgodnie z celem nagrody. Artyści ponoszą wyłączną odpowiedzialność za treść i opis obrazów.


Art.10
PRAWO ZMIANY
Art Talent Fair zastrzega sobie prawo do zmiany warunków konkursu, jeśli będzie to konieczne dla lepszego rozwoju tej nagrody.

Cookies help us in providing our services. By using our services, you agree that we use cookies.